Kontakt

Kontakt

För tips på intervjupersoner, föreläsningsförfrågningar, events, böcker, osv: kontakta Christian von Essenchristianvonessen@gmail.com

För sponsorskap, annonsering och andra typer av samarbeten: kontakta projektledare Roland Wiklundroland@rawcom.se